HomeContact
Professionals

Zorgplan

Een zorgplan kan mensen helpen om beslissingen over zorg en ondersteuning in eigen hand te houden. Wat is een zorgplan precies en hoe maakt u er een?

Het zorgplan

In een zorgplan staan de afspraken die u maakt met uw zorgaanbieder over de zorg die u krijgt. Of de afspraken over een persoonsgebonden budget (pgb).

Het zorgplan kan ook andere namen hebben, zoals leefplan, zorgleefplan, ondersteuningsplan, persoonlijk plan of individueel plan.

Bij zorg met verblijf moet het zorgplan zo snel mogelijk na het begin van de zorg worden gemaakt. Uiterlijk binnen zes weken.

Waarom een zorgplan?

Maar ook in andere situaties is een zorgplan of persoonlijk plan een goede manier om overzicht te houden. U gebruikt het om uw eigen wensen helder te krijgen. En om alle afspraken over de zorg op een rijtje te zetten. Als u het plan deelt met uw zorgverleners, maakt dat de communicatie makkelijker.

Wat staat er in het zorgplan?

In het zorgplan staat hoe u de zorg graag wilt, en wat u daarover hebt afgesproken met uw zorgaanbieders. Bijvoorbeeld met de thuiszorgorganisatie of met uw begeleider.

U gebruikt het plan als leidraad om de zorg te organiseren zoals u wilt. Uw zorgverleners gebruiken het ook. Het zorgplan kan veranderen als uw behoefte aan zorg verandert. U kunt dan uw nieuwe wensen en nieuwe afspraken vastleggen in het plan.

Bij het maken van een zorgplan kunt u hulp vragen van een cliëntondersteuner.

Wat is een persoonlijk plan?

Het persoonlijk plan is ongeveer hetzelfde als een zorgplan. Het verschil: een persoonlijk plan maakt u vóórdat u zorg aanvraagt bij de gemeente. Een zorgplan maakt u als u al zorg hebt, in nauw overleg met de instelling.

Een persoonlijk plan maakt u in principe zelf, met hulp uit uw omgeving of met hulp van een cliëntondersteuner. Inhoudelijk lijken een persoonlijk plan een een zorgplan op elkaar.

Hoe maak ik een plan?

Er zijn verschillende hulpjes voor het maken van een zorgplan of persoonlijk plan. Het hangt van uw situatie af welk middel voor u het meest geschikt is.

Persoonlijk plan maken

In deze brochure over het keukentafelgesprek vindt u een toelichting op het maken van een persoonlijk plan (vanaf pagina 11). De brochure bevat ook een stappenplan dat u kunt gebruiken om het persoonlijk plan op te stellen.

Let erop dat u het persoonlijk plan uiterlijk 7 dagen na uw eerste melding bij de gemeente moet inleveren. Het is dus handig om al met het plan te beginnen voordat u contact opneemt met de gemeente. U kunt eventueel hulp vragen aan een cliëntondersteuner.

Zelfredzaamheid meten

Op de website Mijn ZRM kunt u een vragenlijst invullen die een beeld geeft van uw zelfredzaamheid. Zo bereidt u zich voor op het keukentafelgesprek of een ander gesprek met een hulpverlener.

ZRM staat voor Zelfredzaamheidsmatrix. Gemeentes gebruiken deze methode om te bepalen wat inwoners nog zelf kunnen doen en waar ze hulp bij nodig hebben.

Makkelijke website

Mijnondersteuningsplan.nl is een website die in simpele taal informatie geeft over het ondersteuningsplan, een soort zorgplan.

Op deze website legt Steffie op een makkelijke manier uit wat een ondersteuningsplan is. U kunt er ook zelf een maken, door de vragen op de website te beantwoorden. Daarna kunt u het plan uitprinten.

Voor jongeren en ouders

Op Zorgverandert.nl vindt u informatie voor jongeren en hun ouders die binnenkort zorg willen aanvragen. Met vragenlijsten kunt u met uw kind in kaart brengen wat voor zorg er nodig is. Het resultaat kunt u gebruiken voor een zorgplan.

De site biedt ook tips voor het voorbereiden van de aanvraag en het aanvragen van de zorg.

Zorgplan voor pgb

Bij belangenvereniging Per Saldo vindt u meer informatie over het maken van een zorgplan bij een persoonsgebonden budget (pgb).