HomeContact
Professionals

Tips voor mantelzorgers

In Nederland zijn er zo'n 3 miljoen mantelzorgers. Zij zorgen voor iemand die ziek is of een beperking heeft. U bent dus niet de enige. Om het vol te kunnen houden, heeft u misschien iets aan deze tips.

Zorgtaken bepalen

Het is prettig om een helder overzicht te hebben van de hulp en zorg die nodig is. Dit overzicht kan u helpen om te bepalen wat u zelf wilt doen en voor welke taken u anderen kunt inschakelen.

Zelf laten doen

Het is goed om uw naaste zoveel mogelijk zelf te laten doen. Daarmee behoudt hij/zij waar het kan zijn/haar zelfstandigheid en eigen regie. Neem dus niet meer uit handen dan echt nodig is, zelfs al duurt het langer of gaat het niet zoals u het zou doen. U kunt ook voorstellen om sommige taken samen te doen.

Rekening houden met gewoontes

Mensen hebben allemaal hun eigen gewoontes en voorkeuren, bijvoorbeeld in het huishouden of hun persoonlijke verzorging. Vraag uw naaste naar zijn/haar wensen: hoe moet het gebeuren, in welke volgorde? Zo houdt uw naaste toch zelf de regie.

Informatie inwinnen

Probeer zoveel mogelijk informatie in te winnen over wat uw naaste mankeert. Dat helpt u om hem/haar zo goed mogelijk te begrijpen en verzorgen. Zo kan het fijn zijn om te weten dat het gedrag van iemand na een beroerte kan veranderen. Of dat iemand met diabetes gemakkelijk ontregeld kan raken door de griep.

U kunt informatie inwinnen bij de arts of specialist, maar ook bij patiëntenverenigingen.

Tijd voor uzelf

Bouw in uw planning ook tijd voor uzelf in, zodat u er even tussenuit kunt. Dan kunt u er daarna weer beter tegen.

Om meer tijd voor uzelf vrij te kunnen maken, kunt u hulp van anderen vragen. Al is het maar de boodschappen doen of de kinderen van school halen.

Uw grenzen kennen en aangeven

Ken uw eigen grenzen. Als de mantelzorgtaken steeds meer toenemen of als ze te zwaar worden, kunt u met uw directe omgeving overleggen over oplossingen. Misschien kan iemand iets van u overnemen, bijvoorbeeld praktische taken.

Ook kunt u kijken of er in de gemeente ondersteuning is voor mantelzorgers.

Overbelasting voorkomen

Het kan zwaar zijn om steeds voor iemand te zorgen. Misschien voelt u zich hierdoor gespannen, of krijgt u lichamelijke problemen. Bespreek dit met uw huisarts.

Er zijn oplossingen om de druk te verminderen. Bijvoorbeeld hulp van anderen vragen of professionele hulp inschakelen.

Uw verhaal vertellen

Het is niet niks wat u op zich neemt. Het kan helpen om gewoon even uw verhaal te kunnen doen.

Misschien kunt u bij uw naasten uw verhaal kwijt. Maar het kan ook zijn dat u dit juist moeilijk vindt. U kunt dan ook bellen met de vrijwilligers van de Mantelzorglijn: 030 760 60 55. Zij kunnen uw verhaal aanhoren en er met u over praten. Ze bieden ook advies.

De zorg combineren met uw baan

Combineert u de zorg voor een ander met een baan, dan kunt u:

  • uw situatie bespreken met uw werkgever en collega's, zodat zij daarmee rekening kunnen houden;
  • informeren of er verlofregelingen zijn;
  • overleggen of u uw werktijden anders kunt indelen;
  • overleggen of u overuren of ADV kunt opnemen op momenten dat uw naaste veel zorg nodig heeft.

U kunt er meer over lezen op de website van MantelzorgNL.

Dag van de Mantelzorg

Elk jaar is er de Dag van de Mantelzorg, waarop mantelzorgers eens in het zonnetje worden gezet. U kunt bij het steunpunt mantelzorg navragen hoe dit in uw gemeente wordt georganiseerd.

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Zij behartigen de belangen van mantelzorgers en geven ondersteuning.

U kunt lid worden van MantelzorgNL of naar hun Mantelzorglijn bellen (030 760 60 55). U kunt daar terecht met al uw vragen, zorgen en problemen.