HomeContact
Professionals

Bij mijn huidige werkgever blijven

U kunt kijken welke mogelijkheden er bij uw huidige werkgever zijn om in uw situatie toch te blijven werken.

Nagaan wat er mogelijk is

Bereid uzelf goed voor op een gesprek met uw werkgever door na te gaan wat voor werk in uw situatie nog mogelijk is.

Misschien kunt u dezelfde functie blijven uitoefenen met wat aanpassingen aan uw werkplek, uw werktijden of andere omstandigheden.

Kijk in de CAO welke regelingen er zijn of bespreek dat van te voren met iemand van P&O. Het is prettig om steun te zoeken bij uw naaste collega's en bij iemand die hoger geplaatst is dan uw eigen baas.

Re-integratietraject

Uw werkgever is in principe verplicht u een re-integratietraject aan te bieden als u een tijdlang ziek bent geweest. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U kunt terug naar uw oude baan, met wat aanpassingen misschien.
  • Er is (tijdelijk) ander passend werk voor u.
  • Uw werkgever zorgt ervoor dat u bij een andere organisatie of een ander bedrijf passend werk krijgt.

Voor uw werkgever

Voor aanpassingen aan uw werkplek kan uw werkgever gebruik maken van speciale regelingen, subsidies en financiƫle voordelen via het UWV.

Het is handig dat u zich daar een beetje in verdiept voordat u in gesprek gaat met uw werkgever. Dan weet u beter wat de mogelijkheden zijn.

Aanpassingen

Aanpassingen kunnen bestaan uit: extra pauzes, aangepaste werktijden, voorzieningen op de werkplek, enzovoort. Dit zijn werkplekaanpassingen.

Reiskosten

Misschien is de werkgever bereid u een tegemoetkoming in de kosten te geven voor aangepast vervoer naar uw werk.

Thuis werken

Misschien is het mogelijk dat u (deels) thuis werkt, via een telewerkplek.

Een andere functie

Had u een functie waarin u vooral lichamelijke arbeid verrichtte? Dan kunt u het volgende eens overwegen: misschien is het mogelijk dat u zich laat omscholen of een cursus doet, waardoor u bij hetzelfde bedrijf bijvoorbeeld kantoorwerk kunt gaan doen.

Ontslag

Lukt het niet om bij uw huidige werkgever passend werk te vinden dat u nog kunt doen? Dan zal uw werkgever het met u gaan hebben over ontslag.

Onder bepaalde voorwaarden mag de werkgever u ontslaan, als hij uw loon gedurende 2 jaar tijdens uw ziekte heeft doorbetaald.

U kunt er beter niet voor kiezen om ontslagen te worden met wederzijds goedvinden, ook al bent u het eens met het ontslag. U verliest dan mogelijk het recht op een WW-uitkering.