HomeContact
Professionals

Hulp van de gemeente bij het vinden van werk

Kunt u minder hard werken of bent u minder productief omdat u een beperking heeft? Dan heeft u een arbeidshandicap.

Re-integratie via de gemeente

Als u een uitkering van de gemeente heeft, kan het zijn dat de gemeente een re-integratietraject voorstelt. U bent verplicht om hieraan mee te werken.

De gemeente kan verschillende oplossingen voorstellen, zoals vrijwilligerswerk, een detacheringsbaan, een participatieplaats, een cursus of opleiding, of een combinatie van leren en werken. U kunt ook hulp krijgen bij het starten van een eigen bedrijf.

Loonkostensubsidie

Om werkgevers aan te moedigen om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen, kan de gemeente loonkostensubsidie geven. Als u door een arbeidshandicap minder productief bent, dan kan de gemeente uw loon aanvullen. De werkgever ontvangt deze aanvulling. Loonkostensubsidie kan ook worden gebruikt voor beschutte werkplekken.

Ook voor mensen met een Wajong- of WIA-uitkering bestaat de stimulerende loonkostensubsidie. Werkgevers die iemand met een van deze uitkeringen in dienst nemen, kunnen eventueel loonkostensubsidie krijgen van het UWV.

Beschut werk

Lukt het u niet om bij een gewoon bedrijf aan de slag te komen, dan kunt u misschien gaan werken in een beschutte werkplek via de gemeente. Die plekken zijn bestemd voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die alleen met aanpassingen en begeleiding op de werkplek kunnen werken.

Op een beschutte werkplek zijn begeleiding en aanpassingen aanwezig die een gewone werkgever niet kan bieden. UWV beoordeelt of u een beschutte werkplek nodig heeft en de gemeente regelt het dienstverband voor beschut werk.

Hoe regel ik beschut werk?

U komt misschien in aanmerking voor een beschutte werkplek, als UWV vaststelt dat u alleen onder aangepaste omstandigheden kunt werken. U kunt hiervoor bij UWV een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen doen. UWV beoordeelt dan uw situatie. Daarna krijgt u een brief met een advies van UWV: het advies indicatie beschut werk.

Adviseert het UWV dat u alleen in een beschutte werkomgeving kan werken, dan moet de gemeente u aan een beschutte werkplek helpen.

U kunt zich ook direct melden bij werkplein Hart van West-Brabant om in aanmerking te komen voor een beschutte werkplek. De gemeente vraagt dan een advies voor u aan bij UWV.

Sociale werkvoorziening

Beschut werk is de opvolger van de sociale werkvoorziening die was geregeld in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze wet geldt alleen nog maar voor mensen die op 1 januari 2015 een dienstverband in de Wsw hadden. Zij houden hun sociale werkplek. De Wsw is gesloten voor nieuwe aanvragen.

Dagbesteding

U kunt ook op zoek gaan naar een vorm van dagbesteding waarbij u aan het werk gaat. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. Dagbesteding is geen betaald werk.