Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-Loket van de gemeente Moerdijk.

Het Wmo-Loket is per mail bereikbaar via wmo-loket@moerdijk.nl of telefonisch op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur op nummer 140168.