Algemene informatie

SMO Breda e.o. biedt opvang, onderdak en begeleiding aan mensen die tijdelijk dan wel langdurig dakloos zijn. De toegang tot zorg, begeleiding en activering is laagdrempelig. We werken vraaggericht en sluiten met onze dienstverlening zoveel mogelijk aan op de persoonlijke vraag van de cliënt. Door het opbouwen van een vertrouwensband bieden wij de cliënt een handreiking naar weer een regulier en zinvol bestaan. We geven daarbij de mogelijkheid om het proces met kleine stappen te doorlopen.

Voor aanmeldingen en informatie kunt u contact opnemen met Centraal Onthaal, telefoon 076-5298090.

Contactinformatie

 076-52 98 090 (Voor aanmelding en informatie) 076-56 45 050 (Centraal Bureau SMO Breda)Claudius Prinsenlaan 144811DK Breda www.smobreda.nlLaatste controle: juli 2019

Plan route

Toegankelijk

Gehandicaptenparkeerplaats(en)
Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig
Aangepast sanitair, aangepast toilet

Hulpaanbod

Ambulante begeleiding

Ambulante woonbegeleiding op basis van indicatie.

Crisisopvang

De crisisopvang is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet in staat zijn hun problemen zelfstandig op te lossen.

De Doorstroomvoorziening

De Doorstroomvoorziening is de dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen in de regio Breda. Onder De Doorstroomvoorziening valt: Dagopvang (08.30-21.00 uur) Nachtopvang (18.00 - 08.30 uur) Winteropvang (afhankelijk van temperatuur)

Woonvoorziening De Gaarshof

Naast het verblijf in de woonvoorziening bieden wij ondersteunende begeleiding. De inhoud van de begeleiding is afhankelijk van de doelen die zijn afgesproken met cliƫnt en vastgelegd in het zorg- en begeleidingsplan.

Woonvoorziening De Vliet

Woonvoorziening met interne scheiding tussen alcohol en harddrugs waar actueel middelengebruik is toegestaan. Dit gebeurt in een intramurale AWBZ/WMO setting met in totaal 48 kamers waar men 7x24 uur kan verblijven zolang men beschikt over de juiste en geldige verblijfsindicatie. De zorg wordt...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Maatschappelijk werk Opvangcentrum