Algemene informatie

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. Siriz hanteert in haar werkzaamheden de methode Krachtwerk.

Contactinformatie

 0800-44 00 003 (Hulplijn (gratis)) 085-13 01 570 (Hoofdkantoor)Nieuwe Gouwe W.Z. 12802AN Gouda www.siriz.nlLaatste controle: oktober 2019

Plan route

Postadres
Postbus 602800AB Gouda

Hulpaanbod

Begeleiding bij vertrouwelijk bevallen, afstand ter adoptie, plaatsing van een kind in pleeggezin

Doel: De vrouw ondersteunen in het proces van vertrouwelijk bevallen en afstand nemen van haar kind. Hierin komen alle juridische, emotionele, sociale en relationele aspecten aan de orde Duur: 1 tot meer dan 11 gesprekken.

Begeleiding tijdens en na de (onbedoelde) zwangerschap

Doelgroep: Vrouwen die gekozen hebben voor het uitdragen van de onbedoelde zwangerschap en hulp nodig hebben in de voorbereiding op het moederschap. Deels stromen deze vrouwen in via een keuzetraject bij Siriz, deels via een andere route. Doel:De vrouw in staat stellen om het ouderschap vorm te...

Begeleiding van mannen van wie de (ex-)partner onbedoeld zwanger is.

Doel: Mannen zijn op de hoogte van hun rechten en plichten als verwekker/vader of weten waar ze informatie kunnen vinden over hun rechten en plichten. Mannen weten om te gaan met hun soms tegenstrijdige gevoelens over de zwangerschap van hun (ex-)partner. Aanstaande vaders weten het vaderschap...

Begeleiding wanneer bij prenatale screening een beperking bij het ongeboren kind is geconstateerd

Doelgroep:    Vrouwen die een zorgwekkende echo (prenatale screening) hebben gehad en een keuze                       moeten maken over de zwangerschap. Doel:           ...

Keuzebegeleiding;

Keuze bij een onbedoelde zwangerschap (geen beschikking nodig) Doelgroep:    Vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en een keuze moeten maken. Doel:            De vrouw in staat stellen om een weloverwogen keuze te maken over haar...

Kortdurende hulpverlening bij onbedoelde zwangerschap (telefoon, chat, WhatsApp, e-mail)

Uw vraag wordt beantwoord door maatschappelijk werkers van Siriz. De maatschappelijk werkers zijn deskundig in het verlenen van hulp bij een onbedoelde zwangerschap en bij de verwerking van een abortuservaring. 

Opvang en begeleiding (aanstaande) jonge moeders in leef-/leerhuizen, opvanggezinnen, begeleid wonen

Wanneer jonge vrouwen geconfronteerd worden met een onbedoelde zwangerschap kan dit in sommige gevallen een situatie zo complex maken, dat er externe opvang en begeleiding nodig is. Vaak hebben deze vrouwen, naast hun zwangerschap, te maken met meer problematiek, zoals geweld, verslaving of...

Post-abortushulpverlening

Doelgroep: Vrouwen die een abortus hebben ondergaan en daarmee nog moeite hebben. Doel: De vrouw in staat stellen om de abortuservaring te verwerken, zodat het haar niet meer belemmert in het dagelijks leven. Duur:1 tot meer dan 6 gesprekken.

Preventielessen over seksualiteit, grenzen & wensen, onbedoelde zwangerschap, prenatale ontwikkeling

Door middel van voorlichting onder jongeren werken we aan bewustwording en weerbaarheid op het gebied van seksualiteit, relaties, onbedoelde zwangerschap en de waarde van het menselijk leven. Siriz wil met haar voorlichting een bijdrage leveren aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen....

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Maatschappelijk werk Jeugdhulp of jeugdzorginstelling