Hulpaanbod van: Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.

De Doorstroomvoorziening is de dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen in de regio Breda. Onder De Doorstroomvoorziening valt: Dagopvang (08.30-21.00 uur) Nachtopvang (18.00 - 08.30 uur) Winteropvang (afhankelijk van temperatuur)

Meer informatie

Doelgroep-toelichting

Dak- en thuislozen in de regio Breda. Ouder dan 18 jaar en in bezit van geldig legitimatiebewijs.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Aanvragen en vervolgprocedure

Rechtstreeks aanmelden bij De Doorstroomvoorziening of op verwijzing van (hulpverlenings) instanties. Een intakegesprek wordt gevoerd door een medewerker van SMO Breda en een medewerker van Novadic Kentron. U krijgt hierna een persoonlijk begeleider toegewezen.

Bezoekadres
Slingerweg 904814AZ BredaMultifunctioneel Dienstencentrum 't IJ
Is de opvang bedoeld voor dak- en thuislozen?
  • ja
Door wie?

Professionele hulpverleners met de juiste kwalificaties.

Inhoud & werkwijze

Bij aanmelding volgt uitgebreide informatie over de procedure, regels en het aanbod. Hierna volgt het intakegesprek. In dit gesprek wordt duidelijk wat de hulpvragen zijn bijvoorbeeld op het terrein van financien, psychisch of sociaal functioneren, (mogelijke) verslaving, huisvesting etc. De opvang en toeleiding naar zorg is het voornaamste doel.

Duur

De duur is afhankelijk van de aard van problematiek en mogelijkheden van client, maar ook van de mogelijkheden die andere hulpinstanties bieden.

Rechten en betrokkenheid van direct betrokkenen

Binnen SMO Breda is een uitgebreid klachten- en privacyreglement

Op welke dagen en tijden?

De Doorstroomvoorziening is een 24- uurs voorziening.

Kosten

€ 5,- per nacht voor de nachtopvang

Kortingsmogelijkheden

n.v.t.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Opvang Maatschappelijke opvang